Prohlídková trasa


Prohlídková trasa v Horním Městě nabízí cca 350 m zpřístupněných chodeb, tři dobývací komory a zejména unikátní zážitek v podobě lezení po žebřících.

Za vstupním portálem nově zbudovaným v r. 2020 návštěvníci poprvé nahlédnou do úžasného světa hornoměstského podzemí. Nejedná se o historický vstup, ale o nově zbudovaný, aby bylo možné co jak nejkratší cestou zpřístupnit staré partie ložiska. Takzvanou úpadnicí o úklonu 25° a délce 65 metrů sejdou návštěvníci do svrchních partií Starého patra. Zde na ně budou čekat první žebříky a zajištěná komora. Poté, co sejdou žebříky, projdou krátkou chodbou až místu, kde na ně čeká soška sv. Barbory, patronka horníků. U ní je možné zapálit svíčku, ale také se připravit na to nejlepší, co dělá podzemí tak unikátním.

Tím je sestup na spodní patro dolu, tzv. Petrův obzor, impozantní vytěženou komorou. Komora má úklon 60-70° a leze v ní po žebřících o celkové délce 25 metrů. Jedním z nejzajímavějších míst Petrova obzoru nás čeká ihned po sestupu žebříky. Tímto místem je krátká chodba vejčitého tvaru, ve které nalezneme stopy po sázení ohněm – proto je celá černá.

Pak přechází návštěvník do malé komůrky, ve které nalezne staré historické kolečko. Poté se vydá dál a opět na něj čeká žebřík, v tuto chvíli již poslední. Pomocí něj sestoupí do spodních partií Petrova obzoru, kde je k vidění největší komora s žebříky do svrchním partií, které však návštěvník neuvidí, neboť se jedná o místo ve větším počtu lidí špatně přístupné. Avšak narazí na jiné zajímavosti. Na část chodby, která byla přeražena geologickým průzkumem v 50. létech 20. století, anebo se ocitne na takzvaném kříži. Je to místo, odkud se táhnou chodby všemi směry, přičemž jedna z nich je komín o úklonu 70-80°, kterým je možné se dostat o 15 metrů níže až na úroveň 660 m dlouhé dědičné štoly sv. Antonína Paduánského.

3D pohled do podzemních prostor

Vstupné a otevírací doba


Oficiální otevření je plánováno na r. 2021. Do té doby bude otevřeno jen ve výjimečných případech.

Oproti jiným subjektům, které se zabývají průvodcováním v podzemí, budeme mít otevřeno pouze ve vybraných dnech v měsíci. Obvykle v režimu PÁ – NE co 14 dnů s tím, že lze mimořádně po domluvě provázet i ve středu, bude-li kapacita zaplněna.

Začátky prohlídek jsou v 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a v 17:00. Začátky prohlídek mohou být přizpůsobeny zájmu návštěvníků a možnostem průvodců.

PROHLÍDKU JE NUTNO REZERVOVAT V REZERVAČNÍM SYSTÉMU! Bez rezervace se  může stát, že po příchodu zjistíte, že je prohlídka již kapacitně naplněna.

Ceník

  • 200 Kč
  • 150 Kč
  • 150 Kč
  • 500 Kč
  • 1500 Kč
  • 50 Kč
  • 500 Kč

Platba je možná pouze v hotovosti! Platební karty nejsou akceptovány!

Vezměte prosím na vědomí, že zajištění prohlídek se děje na dobrovolnické bázi a prohlídky zajišťují proškolení dobrovolníci. Z tohoto titulu je možné, že při nízké obsazenosti mohou být časy prohlídky změněny, případně přesunuty, neboť průvodci nejsou místní, ale musí dojíždět několik desítek kilometrů.

Prohlídka podzemí je fyzicky náročná nejen pro návštěvníky, ale i pro průvodce, proto je v nejvyšším zájmu časy prohlídkek maximálně kapacitně vytížit.

Časté dotazy


Zde naleznete nejčastější otázky našich návštěvníků a odpovědi na ně.

Je naší snahou, aby Vaše cesta k nám byla co jak nejjednodušší. Protože předpokládáme, že zodpovězení těchto otázek může velkou měrou přispět k tomu, že Váš další cíl bude právě k nám.

Přestože je podzemní trasa navržena tak, aby byla přístupná pro většinu lidí, je charakter podzemí pro jisté skupiny lidí omezující z titulu bezpečnosti. Nemůžeme prohlídky povolit uživatelům invalidních vozíků, lidem s tělesným handicapem a lidem, kteří potřebují oporu chůze.

Podzemí v Horním Městě není moc hluboké, prohlídky se odehrávají v hloubce cca 45 metrů pod povrchem. A jelikož se celé podzemí, zejména štola sv. Antonína Paduánského podchází celou obcí, mocnost nadloží se směrem k úpadnici Eva zmenšuje.

Ne. Prohlídky v podzemí jsou uzpůsobeny tak, že se návštěvník po celou dobu pohybuje zpříma, avšak vyšší návštěvník se bude muset na krátkou dobu ohnout či sklonit. Základní prohlídková trasa zahrnuje také pohyb po žebřících.

Nicméně výjimku tvoří prohlídková trasa B, kdy je součástí trasy i štola sv. Antonína Paduánského, které obsahuje i úseky, jejíchž výška a šířka nepřevyšuje 120 cm, resp. 60 cm. Tato výška je navíc snížena o dřevěný pochozí podklad.

Ano. Doporučujeme nastavení pro focení za špatných světelných podmínek/v noci, s aktivovaným bleskem, na prohlídkách není povoleno nahrávání videa. Focení je zpoplatněno.

Teplota je konstantní, celoročně je v podzemí 6-8 stupňů Celsia.

Doporučujeme teplé oblečení a pevnou obuv. Vezměte prosím na vědomí, že se v podzemí ušpiníte, doporučujeme náhradní oblečení.

Boty na podpatku, stejně tak jako jakákoliv obuv s otevřenou špičkou, je nevhodná. Je nutné mít uzavřenou obuv.

Průvodci mají právo odmítnout návštěvníka, pokud má na sobě nevhodné oblečení/obuv.

Pamatujte, že se Horní Město nachází v podhůří Jeseníků a počasí může být zcela jiné než v místě, odkud k nám jedete.

Minimální věk dítěte je 10 let. Děti ve věku 10 let – 15 let musí být vždy doprovázeny dospělou osobou (18+). Jeden dospělý může dohlížet až na 5 dětí do 16 let a zúčastněný dospělý musí být připraven podepsat prohlášení o odmítnutí odpovědnosti za děti.

Nemusíte mít vůbec obavu, že je to daleko. Dojít k nám zabere pouze několik minut a obdobně jako u turistických tras je i u nás cesta k nám značená, a to v podobě žlutých směrových šipek s kladívky. Pro usnadnění cesty uvádíme odkazy na mapy z několika výchozích bodů (pěší navigace).

Cesta parkoviště – štola: 198 m, 4 minuty, odkaz Mapy.cz

Cesta pakoviště u hřiště – štola:450 m, 8 minut, odkaz Mapy.cz

Cesta parkoviště u Kulturního domu – štola: 475 m, 12 minut, odkaz Mapy.cz

Cesta parkoviště autobusů – štola: 645 m, 12 minut, odkaz Mapy.cz

Cesta úpadnice Eva – štola: 643 m, 18 minut, odkaz Mapy.cz

Cesta penzion Chata Na Mlýně – štola: 901 m, 14 minut, odkaz Mapy.cz

Cesta rozcestí Skály – štola: 890 m, 20 minut, odkaz Mapy.cz

Míst, kde lze v Horním Městě zaparkovat, je několik.

Nejvhodnější místem je parkoviště v centru obce, odkud je to ke štole již velmi blízko.

Souřadnice parkoviště: 49.9100758N, 17.2132683E, odkaz Mapy.cz, Google Maps.

Dalšími místy, kde lze zaparkovat, je parkoviště poblíž městského hřiště nebo podél Kulturního domu.

Parkování autobusů je možné na tzv. milionářském place.

Nejjednodušší způsob, jak se dostat do Horního Města, je autem. Ostatní způsoby znamenají buďto cestu busem nebo kombinaci bus + vlak. Navigaci sem je nejlépe učinit pomocí aplikací Mapy.cz nebo Google Maps.