Horní Město je nejvýše položená obec Rýmařovska a zároveň centrum někdejšího dolování vzácných kovů v celé oblasti. Dodnes zde najdeme mnoho pozoruhodných památek a za vidění bezesporu stojí i krásná krajina v okolí.

Na území obce se dříve nacházely doly na stříbro. Již v r. 1398 se zde rozkládala osada Hankštejn. Město bylo založeno jako svobodné královské horní město v r. 1580 za císaře Rudolfa II. Svědčí o tom nápis vyrytý na hřbitovním kříži v Horním Městě. Nejstarší doklady o dolování jsou zde od r. 1402. Právě v době Ederů dolování rozkvétalo, proto císař udělil zdejším pánům určité výhody a nový důlní řád. Nová ložiska byla objevena na sever od Skal – Hankštejn – to jsou nynější Stříbrné Hory, tehdy Najfung. Kolem r. 1542 se usadilo nad Skalami 6 hornických rodin, postavilo si zde své domy a právě těmto horníkům byl udělen nový hornický řád a těchto 6 domů bylo později v r. 1580, za Rudolfa II. povýšeno na svobodné císařské horní město s názvem Bergstadt – Hangstein. Časem zůstal jen název Bergstadt – to je Horní Město. Tím byl dán začátek vzniku Horního Města, které se začalo rozrůstat díky císařským výsadám. Původní vesnice Hankštejn začala upadat, lidé se začali věnovat zemědělství. Horní Město převzalo hornickou tradici. Dolování bylo provázeno střídavým štěstím až do poloviny minulého století. Zlaté žíly byly už vybrány a zůstaly jen barevné kovy. V r. 1955 se znovu projevil zájem o obnovu dolování a prováděl se zde průzkum až do r. 1965, poté přešlo ložisko k těžbě. Brzy se však ukázalo, že těžba je ekonomicky nevýhodná, a tak byl poslední vozík vytěžen k 30.9. 1970.

Dominantou obce je kostel sv. Marie Magdaleny z r. 1611, součástí interiéru jsou unikátní malby malíře Weintritta z r. 1690.

Obec Horní Město má 4 části.

Skály

Skály, dříve Hankštejn, byla stará hornická osada, která se uvádí v listinách už v r. 1398. Je tedy starší než Horní Město. Kostel, zasvěcen sv. Václavu, byl postaven v r. 1812, je pěkně klenutý a má pěknou věž a průčelí. Obraz namaloval už pro první kostel známý barokní malíř Jan Kryštof Handke (1749).

Stříbrné Hory

Stříbrné Hory, dříve Najfung, také stará hornická osada. Název jednoho pahorku Silber-Berg, tzn. Stříbrná Hora ukazuje, že se zde těžilo stříbro. Obec byla založena 1542 právě u těchto dolů. Kaple byla postavena až v letech 1769 až 1773. Kaple má hlavní oltář neogotický, je vyřezán z třešňového dřeva a vyzdoben figurkami 12 apoštolů.

Rešov

Farnost Rešov existovala už před rokem 1350, další písemná zmínka je v seznamu obcí rabštejnského panství z r. 1398. Rešov byl samostatnou obcí se 180 obyvateli, měl jednotřídní mateřskou školu, obchod a hostinec. Krajina se známou národní přírodní památkou „Rešovské vodopády” je hojně navštěvována turisty.

Dobřečov

Dobřečov leží na nejvyšším kopci krajiny nad Horním Městem – Špičák 777 m nad mořem. Obyvatelé se živili dolováním železné rudy, prací v lese a pastevectvím. V Dobřečově byla dvoutřídní škola, obchod, pošta a hostinec. V současné době se jedná spíše o rekreační oblast s nádhernou vyhlídkou do krajiny.

Více o obci ku přečtení zde: www.hornimesto.cz