Mapa poskytuje přehled o rozložení a rozsahu spádové oblasti návštěvníků hornoměstského podzemí. Rozložení spádové oblasti je důležité nejenom proto, abychom lépe poznali, odkud naši návštěvníci přicházejí, ale zejména, že si našich hostů vážíme a malý puntík v místě jejich bydliště je malým poděkováním za jejich návštěvu.

Zastoupené země:

  • Česká republika
  • Slovensko
  • Polsko
  • Argentina
  • Velká Británie
  • USA
  • Nizozemí
  • Angola
  • Rakousko
  • Bulharsko