stola-Antonin-Paduansky

Štola sv. Antonín Paduánský

Štola, zmáhaná v roce 1955, probíhá křivolace generelním směrem k severozápadu pod kostel v Horním Městě a dále do prostoru stařin kolem 1. patra jámy Jaromír. Úvodní metráž v délce 47 m byla při zmáhání vydřevena, další úseky s výdřevou sahaly až 115 m od ústí. Celková délka štoly, ražené starci mlátkem a kladívkem, je udávána 600 m, celková metráž včetně rozrážek na konci štoly je 740 m. Profily důlních děl nejsou uváděny.

Doklady o likvidaci důlního díla se nezachovaly, patrně bylo likvidováno vypleněním výztuže a příp. odstřelením ústí. Ústí štoly je s největší pravděpodobností indikováno téměř neznatelnou terénní depresí, halda je v podstatě aplanována a lze konstatovat, že následky minulé hornické činnosti jsou prakticky zahlazeny.

Zdroj: https://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/stola-antonin-v-hornim-meste/