Základní informace


V našich sbírkách máme stovky předmětů, z nichž mnohé jsou k vidění v našem muzeu. Exponáty jsou rozděleny do několika tematických skupin.

Naší snahou je návštěvníkům ukázat techniku, která se používala v podzemí. S ohledem na ukončení hornické činnosti před více jak 50-ti léty bylo velmi složité sehnat exponáty, které byly používány výhradně v Horním Městě. Ty jsou zastoupeny pouze v omezeném počtu, avšak na straně druhé je možné ukázat celou řadu jiných exponátů, které jako celek nabízí návštěvníkům ucelený pohled na vývoj důlní techniky. Návštěvníci tak mohou vidět řadu několika ucelených sbírek, které se týkají těchto oblastí:

• DŮLNÍ SVÍTIDLA kahance, karbidky, kahany, el. svítidla
• ZÁCHRANÁŘSKÁ TECHNIKA sebezáchranné přístroje, dýchací aparáty
• DETEKČNÍ TECHNIKA analyzátory plynů
• TRHACÍ PRÁCE odpalovací strojky
• ROZPOJOVÁNÍ A VRTÁNÍ sbíječky, vrtací kladiva, vrtné korunky
• MINERÁLY RD JESENÍK galenit, zlato, bohuslavit aj.

Hornické muzeum se nachází v budově Kulturního domu, č.p. 47.

HORNICKOU EXPOZICI PODPOŘILI:

Z důvodu probíhajících stavebních prací v Kulturním domě není možné muzeum v tuto chvíli navštívit. O jeho znovuotevření Vás budeme informovat na www stránkách a na Facebooku.