Posuzujeme-li přesně a důkladně povahu celého hornictví a hutnictví a každou jeho složku, poznáváme velkou užitečnost tohoto podnikání, které je pro lidstvo stejně důležité jako zemědělství, bez něhož se náš život nemůže obejít. Pro správné provozování hornictví a hutnictví je však třeba nejen dovedné manuální práce, nýbrž i značných vědomostí a důvtipu.

- Georgius Agricola (De Re Metallica Libri XII)

Kontaktní osoba

Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.
tel.: (+420) 775698099
email: info@hornimestopodzemi.cz
FB: https://www.facebook.com/hornimestopodzemi/

Provozovatel podzemí

Obec Horní Město
č.p. 97
793 44 Horní Město