Základní prohlídková trasa

Návštěvníci projdou úpadnicí na tzv. Staré patro, odtud sestoupí po žebřících na Petrův obzor, na kterém mohou spatřit nejkrásnější partie hornoměstského podzemí. Spatří středověké komory, stopy pro sázení ohněm a nahlédnou do nejnižšího místa hornoměstského podzemí. Poté se vrátí stejnou trasou zpět.

Rezervovat

Velká prohlídková trasa A

Návštěvníci absolvují základní prohlídkovou trasu, nicméně již se nebudou vracet stejnou trasou zpět, ale k výstupu z podzemí použijí část štoly sv. Antonína Paduánského a šachtici Karel – svislé důlní dílo, kdy je nutné cestou na povrch zdolat žebříky o celkové délce 45 m.

Velká prohlídková trasa B

Návštěvníci absolvují základní prohlídkovou trasu, avšak k výstupu z podzemí poslouží štola sv. Antonína Paduánského o délce bezmála 600 m. Toto středověké důlní dílo je rozměrově velmi rozmanité, kdy v nejužším místě je výška pouhých 120 cm a šířka 60 cm.

Odhadovaný čas prohlídky je cca 60-90 minut. Počet návštěvníků v jedné skupině je min. 5 a max. 12 osob.

V tuto chvíli je možné rezervovat výhradně základní prohlídkovou trasu. Další okruhy jsou ovlivňovány stavem vody v dědičné štole sv. Antonína Paduánského.