Prace przygotowawcze i wydobywcze na złożu Horní Město

Złoże zostało podzielone na trzy kondygnacje obszaru szybu Jaromír. Nowy szyb została rozerwana przez sztolni Josef, drugie i trzecie piętro . W 1967 zakończono przebijanie drugiego piętra prowadzącego z kopalni Nová do jamy Jaromír. W ten sposób oba złoża rudy zostały połączone poprzez wydobycie.

Wysokości poszczególnych horyzontów:

Sztolnia Josef 614 m n.p.m
I piętro 630 m n.p.m
Drugie piętro 581 m n.p.m
III piętro 531 m n.p.m

Prace przygotowawcze i wydobywcze miały miejsce na złożu pomiędzy 1. a 3. piętrem na NE od szybu Jaromíra. Poszczególne wyrobiska dostępne były z kominów blokowych, prowadzonych z niższej na wyższą kondygnację. Kominy te służyły także do wentylacji. Od trzeciego do drugiego piętra wykopano kominy środkowe (w odległości około 100 m od siebie), które służyły za dostawę gruzu i odpadów wydobywczych.

Z tej kopalni wydobywano złoża powyżej 1. piętra obszaru kopalni Jaromír w kierunku NE, a poszukiwania wydobywcze zakończono w kierunku południowo-zachodnim. W rejonie I piętra odkryto zakłady górnicze oraz trzy dawne kopalnie.

BND-15 służył do ładowania rudy na wózki z podajnikiem stołowym i lokomotywy, aby zapewnić wydobycie podczas transportu poziomego. Objętość wagonów kopalnianych wynosiła 0,64 m3, rozstaw torów 600 mm. Do wsypywania gruzu do kominów podczas wykopów pod prace przygotowawcze używano samochodów ciężarowych z wywrotką. Długi materiał przewożono na specjalnie zmodyfikowanych wózkach. Do transportu materiału w kominach zastosowano lej zasuwany WS 103, a do cięższych sztuk lej zasypowy VPS 118.

Transport pionowy prowadzono przy prędkości klatki 4 m/s, na dnie wykopu zastosowano mechaniczne pchanie i uderzanie samochodów. Zdolność ta była w stanie pokryć planowane wydobycie.

Wydobywanie odbywało się na złożu pomiędzy 1. i 3. piętrem, na północny wschód od kopalni Jaromír. Poszczególne wyrobiska dostępne były z kominów blokowych, prowadzonych z niższej na wyższą kondygnację. Kominy te służyły także do wentylacji. Od trzeciego do drugiego piętra wykopano kominy środkowe (w odległości około 100 m od siebie), które służyły za dostawę gruzu i odpadów wydobywczych.

Zasadniczo postępowano w procesie podboju od pola, czyli od krawędzi obszaru zdobywania do centrum. Pionowy postęp z góry na dół umożliwił wystarczający postęp wyższych pięter, a jednocześnie postęp w eksploatacji złóż leżących nad nimi. Stosowanymi metodami wydobycia były kopalnia hałdowa, komora otwarta i komora filarowa. Obliczona zdolność wydobywcza zapewniła planowane wydobycie na poziomie 60 tys. ton rocznie i nie rozważano jej zwiększenia.

Aby zapewnić urabianie podczas transportu poziomego, ponownie wykorzystano ją do zasypywania rudą wozów podajników stołowych i lokomotyw BND – 15. Objętość wózków wydobywczych wynosiła 0,64 m3 </sup >, rozstaw torów 600 mm. Do wsypywania gruzu do kominów podczas wykopów pod prace przygotowawcze używano samochodów ciężarowych z wywrotką.

Rozważano także pogląd dotyczący zdobycia otwartej komnaty z korytarzy na antresoli oraz zdobycia łukowej komnaty.

Podczas wykopów i górnictwa wykorzystano powszechnie dostępną mechanizację, wiertarki udarowe VK-25 i podpory teleskopowe, maksymalna długość odwiertów wynosiła 4 m. Obciążenie usunięto drzwiami zgarniakowymi ŠV-20 lub VŠE-240 i ładowarki pneumatyczne wywrotne NL-12V. Korytarze prowadzone były głównie w profilach CH – 7 /2,2 x 1,6 m), CH – 9 (2,40 x 1,85 m), CH – 11 (2,0 x 2,2 m), np. tunel Josef. Wykop główny na poziomie III piętra wykonano w profilu CH – 15 (2,2 x 2,5 m). Kominy o profilu 2,0 x 1,5 m zostały rzeźbione klasycznie.

Do prac rozbiórkowych użyto materiałów wybuchowych Perunit 20 oraz detonatorów elektrycznych DEM i DEP.

Przegląd wydobycia ze złoża:

rok ton % Zn % Pb
1965 3 620 3,04 0,55
1966 10 935 2,92 0,49
1967 28 860 2,76 0,52
1968 60 330 2,73 0,43
1969 60 212 2,30 0,60
1970 45 345 2,19 0,45

Łącznie ze złoża wydobyto 209 302 t rudy o średniej metaliczności 2,50% Zn i 0,50% Pb. Średnie pozyskiwanie drewna wyniosło 87%, a zanieczyszczenie 18%.

<strong>Źródło:</strong> <a href=”http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/pripravne-a-dobyvaci-prace-na-lozisku-horni-mesto/”>http: //www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/prepravne-a-dobyvaci-prace-na-lozisku-horni-mesto/</a>