Górne Miasto to najwyżej położona wieś w regionie Rýmařov i centrum dawnego górnictwa rud na całym obszarze. Można tu jeszcze znaleźć wiele niezwykłych zabytków, a niewątpliwie warto zobaczyć piękny krajobraz okolicy.

Niegdyś we wsi znajdowały się kopalnie srebra. Już w 1398 roku znajdowała się tu osada Hankštejn. Miasto zostało założone jako wolne królewskie miasto górnicze w 1580 roku za panowania cesarza Rudolfa II. Świadczy o tym napis wyryty na krzyżu cmentarnym w Hornim Město. Najstarsze wzmianki o górnictwie w mieście pochodzą z 1402 roku. W okresie Ederu nastąpił rozkwit górnictwa, dlatego cesarz nadał miejscowym panom pewne przywileje i nowy zarząd górniczy. Na północ od Skala odkryto nowe złoża – Hankštejn – czyli dzisiejsze Góry Srebrne, wówczas Najfung. Około 1542 roku 6 rodzin górniczych osiedliło się nad Skałami i zbudowało tam swoje domy, a górnicy ci otrzymali nowy zakon górniczy, a te 6 domów zostało później awansowanych do rangi wolnego cesarskiego miasta górniczego zwanego Bergstadt-Hangstein w 1580 roku za Rudolfa II. Z czasem pozostała jedynie nazwa Bergstadt – czyli Górne Miasto. Dało to początek Górnemu Mieście, które zaczęło się rozwijać dzięki przywilejom cesarskim. Pierwotna wioska Hankstein zaczęła podupadać i ludzie zaczęli uprawiać ziemię. Górne Miasto przejęło tradycje górnicze. Górnictwu towarzyszyły zmienne losy aż do połowy ubiegłego wieku. Złote żyły zostały już wydobyte i pozostały tylko metale nieżelazne. W 1955 r. ponownie wzrosło zainteresowanie wznowieniem wydobycia i poszukiwania prowadzono do 1965 r., kiedy złoże zostało oddane do eksploatacji. Szybko jednak okazało się, że wydobycie jest nieopłacalne ekonomicznie i ostatni wózek wydobyto 30 września 1970 roku.

Dominującym obiektem wsi jest kościół św. Marii Magdaleny z 1611 r., we wnętrzu znajdują się unikatowe obrazy malarza Weintritta z 1690 r.

Wieś Horní Město składa się z 4 części.

Skały

Skály, dawniej Hankštejn, było starą osadą górniczą, o której wspominają dokumenty już w 1398 roku. Jest zatem starsza od Horníego Město. Kościół, poświęcony św. Wacława, został zbudowany w 1812 roku, jest ładnie sklepiony i ma ładną wieżę i fasadę. Obraz namalował już dla pierwszego kościoła znany malarz barokowy Jan Kryštof Handke (1749).

Góry Srebrne

Stríbrné Hory, dawniej Najfung, także stara osada górnicza. Nazwa jednego wzgórza Silber-Berg, tj. Silver Mountain wskazuje, że wydobywano tu srebro. Wieś została założona w 1542 roku przy tych kopalniach. Kaplicę zbudowano w latach 1769-1773. W kaplicy znajduje się neogotycki ołtarz główny, wyrzeźbiony z drewna wiśniowego i ozdobiony postaciami 12 apostołów.

Rešov

Parafia Rešov istniała już przed 1350 rokiem, następna pisemna wzmianka znajduje się w spisie wsi dworu Rabštejn z 1398 roku. Rešov był samodzielną wsią liczącą 180 mieszkańców, miał jednoklasowe przedszkole, sklep i karczma. Krajobraz ze słynnym narodowym pomnikiem przyrody „Wodospady Rešova” jest chętnie odwiedzany przez turystów.

Dobrečov

Dobřečov leży na najwyższym wzniesieniu krajobrazu nad Hornim Město – Špičákiem, 777 m n.p.m. Mieszkańcy utrzymywali się z wydobycia rudy żelaza, pracy w lesie i pasterstwa. Dobřečov miał dwuklasową szkołę, sklep, pocztę i karczmę. Obecnie jest to raczej teren rekreacyjny z pięknymi widokami na okolicę.

Przeczytaj więcej o wsi tutaj: www.hornimesto.cz