Jeśli dokładnie i szczegółowo rozważymy charakter całego przemysłu wydobywczego i metalurgicznego oraz każdej jego części, dostrzeżemy wielką użyteczność tego biznesu, który jest tak samo ważny dla ludzkości jak rolnictwo, bez którego nasze życie nie może się obejść. Jednak właściwe prowadzenie górnictwa i hutnictwa wymaga nie tylko zręcznej pracy fizycznej, ale także znacznej wiedzy i pomysłowości.

- Georgius Agricola (De Re Metallica Libri XII)

Osoba kontaktowa

Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.
tel.: (+420) 775698099
email: info@hornimestopodzemi.cz
FB: https://www.facebook.com/hornimestopodzemi/

Operator podziemia

Obec Horní Město
č.p. 97
793 44 Horní Město