Nowy szyb

W 1962 wykopano Nowy szyb do ostatecznej głębokości 147 m.

Współrzędne środka szybu: Y = 546.678.32 X = 1.086.542.25 Z = 674.29

Poniżej poziomu III. W posadzce wykopano dół, który z podłogą połączyły dwa kominy – stacja benzynowa.

Szyb miał średnicę w świetle 3,5 m, zbrojenie było betonowe, wyposażenie było żelazne. Posiadała sprzęt górniczy dwustronnego działania dla jednopiętrowych klatek górniczych na 0,64 m3 wagon i był to szyb wydobywczy. Wieżę szybową wykonano ze stali o wysokości 21 m. Ubijanie odbywało się za pomocą pomostów uchylnych. Boczne prowadnice klatkowe, prowadnice drewniane. Wyrobisko umożliwiało wydobycie 80 kt/rok.

Wyposażenie kopalni stanowiło żelazo z dwoma szybami wydobywczymi, przedziałem wspinaczkowym, siatką kablową oraz siatką do mocowania rur wodociągowych i wentylacyjnych. Na I piętrze dół nad częścią zalaną przykryty jest dachem z blachy stalowej. Wody kopalniane wypływają na powierzchnię sztolni Josef (poziom 1. piętra). Wysokości horyzontów – tor, system Jadranský :

Powierzchnia + 674,29 m n.p.m.

1. piętro + 613,48 m n.p.m. – poziom szolni Josef

2. piętro + 585,55 m n.p.m

3. podłoga + 535,03 m n.p.m

Zbiornik + 527 m n.p.m.

Wyrobisko wydobyto w kompleksie skał dewońskich rejonu rudowego Górnego Miasta, tj. w keratofirach z intarsjami łupków serycytowych i tufów keratofirowych.

Zgodnie z planem zabezpieczającym, zatwierdzonym przez OBÚ Brno z dnia 10.07.1970 nr 2295/70, wybudowano Nowy szyb  aż do poziomu szolni Josef konserwacja na mokro. Ujście szybu zamknięto dwoma zamykanymi na klucz włazami, budynek szybu jest zamknięty i niedostępny. Wieżę szybową później rozebrano. Przepis ten powstał w 1971.

Po roku 1990 rozpoczęto ponowne zabezpieczanie, wypełniono dół w całym profilu. Wieżę górniczą rozebrano w 1994, a następnie zbudowano pusty dach.

Źródło: http://www.zdarbuh. cz/reviry/rd-jesenik/nova-jama-v-hornim-meste/