Sztolnia Josef

Sztolnia łączyła powierzchnię z poziomem I piętra kopalni. Służyła głównie jako sztolnia odwadniająca, którym wody kopalniane wypływały na powierzchnię. Całkowita długość od ujścia do przecznicy do Nowego szybu wynosi 315 m. Wylot sztolni znajduje się na wysokości 613,48 m, różnica wysokości pomiędzy podszybiem 1. piętra Nowego szybu a wylotem sztolni wynosi 17 m. Profil sztolni wynosi 1,8 x 2,2 m.

Zgodnie z planem bezpieczeństwa w sztolni zbudowano betonową tamę, a odpływ wód kopalnianych zapewniają betonowe rury o średnicy 400 mm i długości 40 – 45 m. Rury są zabetonowane. Ujście sztolni jest wypełnione odpadami poflotacyjnymi. Zabezpieczenie przeprowadzono w 1971 roku. Ujście sztolni jest zasypane i zarośnięte, z gruntu wystaje betonowa rura, przez którą przepływają wody kopalniane. Hałda jest zwietrzała, skała w większości rozdrobniona, a hałda stopniowo zarasta przerośniętymi drzewami. Wody kopalniane najpierw przepływają przez hałdę, gdzie wydobyły własne złoże, a następnie płyną płytką doliną do Huntava.

Źródło: http://www.zdarbuh. cz/reviry/rd-jesenik/stola-josef-v-hornim-meste/