Szyb Jaromír

Szyb Jaromír został wydobyty w ramach badań geologicznych w 1956 r. Po rekonstrukcji w 1961 r. wykopano go na głębokość 170 m.

Współrzędne centrum szybu: Y – 546 267,9 X – 1 086 001,8 Z – 696,50

Od początku kopalnia służyła do wydobycia i pasterstwa załogi, później (od 1966 r.) do wentylacji. Był to szyb wentilacijny. Przekrój prostokątny o wymiarach 4,01 x 1,97 m. Pierwotnie wyposażenie było drewniane, po przebudowie w 1961 roku wyposażono je w osprzęt żeliwny i pogłębiono do ostatecznej głębokości 170,5 m. 64 m3.

Elewacje horyzontu:

Powierzchnia + 696,5 m n.p.m.

1. piętro +630,11 m n.p.m.

Zgodnie z planem zabezpieczenia, zatwierdzonym przez OBÚ Brno z dnia 10.07.1970 nr 2295/70, w tym samym roku szyb Jaromír został zasypana odpadami poflotacyjnymi ze składowisk a zagłębienie wyposażono w korek betonowy. Sprzęt Surface został usunięty.

Źródło: http://www.zdarbuh. cz/reviry/rd-jesenik/jama-jaromir-v-hornim-meste/