stola-Antonin-Paduansky

Sztolnia Antoniego z Padwy

Szolnia wykopana w 1955 r. zakręca w ogólnym kierunku północno-zachodnim pod kościołem w Horním Město i dalej w obszar starożytności wokół pierwszego piętra szybu Jaromír. Początkowa długość 47 m została oszalowana w czasie walk, pozostałe odcinki drewnem sięgały aż do 115 m od ujścia. Całkowita długość sztolni, drążone przez starców młotem i młotem, podana jest na 600 m, długość całkowita łącznie z wyrobiskami na końcu szolni wynosi 740 m. Nie pokazano profili sztolni.< /p>

Nie zachowały się dokumenty dotyczące likwidacji zakładu górniczego, prawdopodobnie likwidacja nastąpiła w wyniku grabieży umocnień i ewentualnie poprzez wysadzenie ust. Na ujście szolni wskazuje najprawdopodobniej prawie niezauważalne zagłębienie terenu, hałda jest w zasadzie spłaszczona i można stwierdzić, że skutki dotychczasowej działalności górniczej zostały praktycznie zatarte.

Źródło: https://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik /stola-antonin-in-upper-meste/