Štola Josef

Štola spojovala povrch s úrovní 1. patra dolu. Sloužila hlavně jako odvodňovací štola, kterou vytékaly důlní vody na povrch. Její celková délka od ústí až k překopu k Nové jámě činí 315 m. Ústí štoly je v nadmořské výšce 613,48 m, výškový rozdíl mezi náražím 1. patra Nové jámy a ústím štoly je 17 m. Profil štoly je 1,8 x 2,2 m.

Podle plánu zajištění byla ve štole zbudována betonová hráz a výtok důlních vod je zajištěn betonovými rourami o průměru 400 mm v délce 40 – 45 m. Roury jsou obetonovány. Ústí štoly je zasypáno hlušinou. Zajištění bylo provedeno v roce 1971. Ústí štoly je zasypané a zarostlé, z terénu vyčnívá betonová roura, kterou vytéká důlní voda. Halda je zvětralá, hornina je z větší části rozpadlá a halda postupně zarůstá náletovými dřevinami. Důlní voda teče nejprve přes haldu, kde si vyhloubila vlastní koryto, dále pokračuje mělkým údolím až do Huntavy.

Zdroj: http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/stola-josef-v-hornim-meste/