Jáma Jaromír

Jáma Jaromír byla vyhloubena v rámci geologického průzkumu v roce 1956. Po rekonstrukci v roce 1961 byla vyhloubena do hloubky 170 m.

Souřadnice středu jámy : Y – 546 267,9 X – 1 086 001,8 Z – 696,50

Z počátku sloužila jáma k těžbě a fárání mužstva, později (od roku 1966) k větrání. Byla jámou výdušnou. Průřez byl obdélníkový 4,01 x 1,97 m. Původní výstroj byla dřevěná, po rekonstrukci v roce 1961 byla vystrojena železnou výstrojí a prohloubena na konečnou hloubku 170,5 m. Těžení bylo dvojčinné, klece jednoetážové pro jeden důlní vozík o objemu 0,64 m3.

Nadmořské výšky horizontů:

Povrch + 696,5 m.n.m.

1. patro +630,11 m.n.m.

Podle plánu zajištění, schváleného OBÚ Brno ze dne 10. 7. 1970 č. j. 2295/70, byla jáma Jaromír v témže roce zasypána hlušinou z odvalů a ohlubeň opatřena betonovou zátkou. Povrchové zařízení bylo likvidováno.

Zdroj: http://www.zdarbuh.cz/reviry/rd-jesenik/jama-jaromir-v-hornim-meste/