Komin wentylacyjny K2

Komin jako wiatrak prowadzony był z I piętra, pierwsze 15 m wbijano pod kątem ok. 40°, następnie na długości 15 m wbijano w pionie. ok. 51 m.

Przekrój był prostokątny o wymiarach 3,0 x 1,5 m, wyposażenie było drewniane. Później połączono go z 2. piętrem. Komin wyposażony był w wentylator i służył do wentylacji kopalni (był częściowo wywiewny). Zgodnie z planem bezpieczeństwa, zatwierdzonym przez Urząd Wojewódzki w Brnie dnia 10 lipca 1970 r. nr 2295/70, komin zasypano odpadami ze składowisk. Sprzęt powierzchniowy został usunięty. Teren komina wentylacyjnego ogrodzono siatką drucianą, w miejscu ujścia usypano ziemię ilastą do wysokości około 1 m.